Preview Mode Links will not work in preview mode

SALGSPILOTERNES PODCAST


Oct 29, 2020

Du får tre konkrete værktøjer og bliver inspireret til, hvordan du træner god spørgeteknik og får en mere åben og produktiv samtale med dine kunder. Kernen i en god samtale med kunder er de spørgsmål, du stiller til kunden.

SalgsPiloterne har udviklet en metode til at hjælpe kunden til at få overblik over sin egen situation og tage en beslutning, uanset om beslutningen er til fordel for sælgeren eller ej – blot kunden tager en beslutning.
Metoden kalder vi Købsledelse. Centeret i købsledelse er fem spørgsmål:

  • Hvorfor?
  • Hvad gør I nu?
  • Hvad er godt?
  • Hvad kunne være bedre?
  • Hvis I skulle gøre noget andet, hvad ville I gøre?

De metoder og lister, der omtales i podcasten, kan du downloade her: FUEL metoden

Her henter du De gode spørgsmål

Her henter du De fem spørgsmål

De blogs, podcasts og videoblogs:

[blog+podcast] UBP – Unikke BeslutningsPunkter

[blog+podcast] Jagt “Nej”

[blog+podcast] Færre møder, flere ordrer

[videoblog] De fem spørgsmål