Preview Mode Links will not work in preview mode

SALGSPILOTERNES PODCAST

Nov 7, 2019

Få vores beskrivelse af den effektive kommunikation i salgets virkelighed. Seks punkter, der alle udfordrer den traditionelle måde at tænke kommunikation i salg:

- Direkte italesættelse af forventninger
- Helt åben dagsorden
- Sikrer, at modtageren forstår din intention(er)
- Villighed til at konfrontere den...